Certifikáty a licencie

Certifikáty HOTIS RECYCLING SLOVAKIA

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA pôsobí na trhu od roku 2004 a v podobe, v akej firma funguje v súčastnosti je od roku 2009. Počas doby pôsobenia sa kvalitou služieb a dosiahnutou vysokou spokojnosťou zákazníkov zaradila medzi stabilné a najetablovanejšie firmy slovenského trhu. Patrí k pomerne dobre a moderne vybaveným firmám, svoje služby ponúka na celom území Slovenskej republiky. Vďaka dôslednému triedeniu a spracovaniu materiálu sa stala vyhľadávaným dodávateľom kvalitnej suroviny pre zlievarne a oceliarne v SR, ako aj v Európe.
Na základe toho získala certifikáciu v zmysle Nariadenia rady EÚ č. 333/2011 a č. 715/2013.

Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality a ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získala certifikáciu :

ISO 9001 : 2015 – o systéme riadenia kvality spoločnosti
ISO 14001: 2015 – environmentálny manažérsky systém pre činnosť v oblasti nakladanias odpadom
ISO 18001 : 2007 – pre systém riadenia manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pripráci
ISO 45001 : 2018 – pre podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Prevádzkovanie cestnej dopravy.

Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčaťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania organizácie.

PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
AUTORIZÁCIA
PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
Čítať viac
PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
AUTORIZÁCIA
PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
Čítať viac
PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
AUTORIZÁCIA
PRE HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
Čítať viac
AUTORIZÁCIA NA ZBER EL. ODPADU
AUTORIZÁCIA
AUTORIZÁCIA NA ZBER EL. ODPADU
Čítať viac
AUTORIZÁCIA NA ZBER EL. ODPADU
AUTORIZÁCIA
AUTORIZÁCIA NA ZBER EL. ODPADU
Čítať viac
AUTORIZÁCIA NA PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
AUTORIZÁCIA
AUTORIZÁCIA NA PREPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Čítať viac
NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
AUTORIZÁCIA
NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
Čítať viac
PREPRAVNÝ PORIADOK
SMERNICA
PREPRAVNÝ PORIADOK
Čítať viac
EN ISO 14001:2015
CERTIFIKÁT
EN ISO 14001:2015
EN ISO 9001:2015
CERTIFIKÁT
EN ISO 9001:2015
EN ISO 45001:2018
CERTIFIKÁT
EN ISO 45001:2018
O UDELENÍ ČLENSTVA SPOLOČNOSTI
CERTIFIKÁT
O UDELENÍ ČLENSTVA SPOLOČNOSTI
Certifikáty
NARIADENIA RADY EÚ Č.333/2011 A Č.715/2013
CERTIFIKÁT
NARIADENIA RADY EÚ Č.333/2011 A Č.715/2013
OHSAS 18001:2007
CERTIFIKÁT
OHSAS 18001:2007
PRE MEDZINÁRODNÚ PREPRAVU TOVARU
LICENCIA
PRE MEDZINÁRODNÚ PREPRAVU TOVARU
Certifikáty
PRE DOPRAVU (NEMECKO)
LICENCIA
PRE DOPRAVU (NEMECKO)
Certifikáty
EN ISO 9001:2008
POLITIKA KVALITY
EN ISO 9001:2008
Certifikáty