§97 odst.1 pís. d) zber el. odpad predĺženie

0 comments

Write a comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.