Certifikáty

Certifikáty HOTIS RECYCLING SLOVAKIA

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA pôsobí na trhu od roku 2004 a v podobe, v akej firma funguje v súčastnosti je od roku 2009. Počas doby pôsobenia sa kvalitou služieb a dosiahnutou vysokou spokojnosťou zákazníkov zaradila medzi stabilné a najetablovanejšie firmy slovenského trhu. Patrí k pomerne dobre a moderne vybaveným firmám, svoje služby ponúka na celom území Slovenskej republiky. Vďaka dôslednému triedeniu a spracovaniu materiálu sa stala vyhľadávaným dodávateľom kvalitnej suroviny pre zlievarne a oceliarne v SR, ako aj v Európe.
Na základe toho získala certifikáciu v zmysle Nariadenia rady EÚ č. 333/2011 a č. 715/2013.

Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality a ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získala certifikáciu :

ISO 9001 : 2015 – o systéme riadenia kvality spoločnosti
ISO 14001: 2015 – environmentálny manažérsky systém pre činnosť v oblasti nakladanias odpadom
ISO 18001 : 2007 – pre systém riadenia manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pripráci
ISO 45001 : 2018 – pre podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Prevádzkovanie cestnej dopravy.

Environmentálny manažment znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého, organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.

Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčaťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania organizácie.

EN ISO 14001:2015
CERTIFIKÁT
EN ISO 14001:2015
EN ISO 9001:2015
CERTIFIKÁT
EN ISO 9001:2015
EN ISO 45001:2018
CERTIFIKÁT
EN ISO 45001:2018
O UDELENÍ ČLENSTVA SPOLOČNOSTI
CERTIFIKÁT
O UDELENÍ ČLENSTVA SPOLOČNOSTI
Certifikáty
NARIADENIA RADY EÚ Č.333/2011 A Č.715/2013
CERTIFIKÁT
NARIADENIA RADY EÚ Č.333/2011 A Č.715/2013
PRE MEDZINÁRODNÚ PREPRAVU TOVARU
LICENCIA
PRE MEDZINÁRODNÚ PREPRAVU TOVARU
Certifikáty
PRE DOPRAVU (NEMECKO)
LICENCIA
PRE DOPRAVU (NEMECKO)
Certifikáty
EN ISO 9001:2008
POLITIKA KVALITY
EN ISO 9001:2008
Certifikáty