Prevádzka Pezinok

Potvrdenie registrácie
AUTORIZÁCIA
Potvrdenie registrácie
čítať viac
Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
AUTORIZÁCIA
Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
čítať viac
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
čítať viac
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
čítať viac

Prevádzka Pezinok – Autovraky

Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2017)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2017)
čítať viac
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2018)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2018)
čítať viac
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2019)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel - zmena (2019)
čítať viac
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel
AUTORIZÁCIA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel
čítať viac
Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov
AUTORIZÁCIA
Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov
čítať viac
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov (doplnenie)
AUTORIZÁCIA
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov (doplnenie)
čítať viac
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov
AUTORIZÁCIA
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie autovrakov
čítať viac

Prevádzka Bratislava – Prístav

Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
AUTORIZÁCIA
Schválenie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov
čítať viac
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Bratislava Prístav (06.12.2027)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Bratislava Prístav (06.12.2027)
čítať viac
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Bratislava Prístav (06.12.2027)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Bratislava Prístav (06.12.2027)
čítať viac

Prevádzka Sučany

Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2016)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2016)
čítať viac
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov (2015)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov (2015)
čítať viac
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2020)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2020)
čítať viac
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2019)
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov - zmena (2019)
čítať viac

Prevádzka Vráble

Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
AUTORIZÁCIA
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
čítať viac