Rozhodnutia OÚŽP

 

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality a ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získala certifikáciu :

 

§97 ods.1 pís. e) PP autovraky predĺženie
PREDĹŽENIE
§97 ods.1 pís. e) PP autovraky predĺženie
čítať viac
§97 odst.1 pís. d) zber el. odpad predĺženie
PREDĹŽENIE
§97 odst.1 pís. d) zber el. odpad predĺženie
čítať viac
Autorizácia zmena (2017)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia zmena (2017)
čítať viac
Autorizácia zmena (2018)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia zmena (2018)
čítať viac
Autorizácia zmena (2019)
AUTORIZÁCIA
Autorizácia zmena (2019)
čítať viac
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel
AUTORIZÁCIA
Autorizácia na spracovanie starých vozidiel
čítať viac
Porvrdenie registračné číslo 12_2021_PK
POTVRDENIE
Porvrdenie registračné číslo 12_2021_PK
čítať viac
Predĺženie platnosti c) zhodnocovanie autovrakov
AUTORIZÁCIA
Predĺženie platnosti c) zhodnocovanie autovrakov
čítať viac
Predlženie platnosti l) zber autovrakov.
AUTORIZÁCIA
Predlženie platnosti l) zber autovrakov.
čítať viac
Prevádzkový poriadok PK
AUTORIZÁCIA
Prevádzkový poriadok PK
čítať viac
Rozhodnutie § 97 dost.1 pís.c) PK (plasty)
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie § 97 dost.1 pís.c) PK (plasty)
čítať viac
Rozhodnutie §97 odst.1 pís.) spracovanie au
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie §97 odst.1 pís.) spracovanie au
čítať viac
Rozhodnutie §97 odst.1 pís.e) PP autovraky
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie §97 odst.1 pís.e) PP autovraky
čítať viac
Rozhodnutie PP _PK kovy zmena
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie PP _PK kovy zmena
čítať viac
Rozhodnutie § 97 odst. 1 pís. d) el. odpad
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie § 97 odst. 1 pís. d) el. odpad
čítať viac
Rozhodnutie §7odst.1písm.c_Zhodn. autovraky
AUTORIZÁCIA
Rozhodnutie §7odst.1písm.c_Zhodn. autovraky
čítať viac