SPRACOVANIE VOZIDIEL

Od roku 2008 je HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. autorizovanou spoločnosťou na spracovanie vozidiel. Vybudovaním technických podmienok a používaním technologických zariadení na spracovanie starých vozidiel, poskytujeme v našom centre služby fyzickým aj právnickým osobám, v rátane prepravy, odťahovej služby, i potrebné administratívne úkony, ktorých súčasťou je i potvrdenie o ekologickej likvidácii starého vozidla.

Spoločnosť

Hotis Recycling

My stále zostávame verní základným princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená: poskytovať špičkové služby našim klientom, bezpečnosť na prvom mieste, vytvárať príležitostí pre našich ľudí, poskytovať výnimočnú prácu, podporovať inovácie, konať čestne a chrániť naše životné prostredie.

Naša vízia je vytvorenie príjemnejšieho i čistejšieho životného prostredia pre každého. Budzme tím a poďme spolu odbremeniť prírodu.

V našej spoločnosti je zakotvená tvrdá práca, poctivosť a dobre odvedené práce. Naša história rozpráva nielen veľa o našej minulosti, ale aj o našej súčasnej práci. Záznam o úspechu, vytrvalosti a snahe stať sa najlepším je našou reputáciu dnes..

SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV 90%
ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV 95%
DEMOLÁCIE A BÚRANIE 85%
SPRACOVANIE VOZIDIEL 87%
SEPARÁCIA A CHEMICKÁ ANALÝZA KOVOVÝCH ODPADOV 95%
VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA 81%
SPRACOVANIE KÁBLOV 86%
ELEKTROODPADY 85%
AUTORIZÁCIA
NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL
AUTORIZÁCIA
Čítať viac