VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA

Vnútroštátna a medzinárodná logistika je zabezpečená spoločnosťou HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. vozidlami z vlastného vozového parku. Podľa jednotlivých požiadaviek sú vozidlá vybavené hydraulickými zariadeniami, slúžiacimi na manipuláciu s kovovými odpadmi, aby boli schopné zabezpečiť nakladanie kdekoľvek mimo dosahu a dostupnosti externých nakladacích zariadení.

Na medzinárodnú prepravu využívame svoje kamióny, ktoré sú pripravené na prepravovanie nákladov po celom území Európskej únie i mimo nej. V prípade, že z kapacitných dôvodov nemôžeme zabezpečiť prepravu sami, využívame služby špedičných spoločností, ktoré sú schopné plne zastúpiť našu spoločnosť a zabezpečiť našim obchodným partnerom rovnako kvalitné a odborné služby, ako im poskytuje v rámci prepravy naša spoločnosť.

Spoločnosť

Hotis Recycling

My stále zostávame verní základným princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená: poskytovať špičkové služby našim klientom, bezpečnosť na prvom mieste, vytvárať príležitostí pre našich ľudí, poskytovať výnimočnú prácu, podporovať inovácie, konať čestne a chrániť naše životné prostredie.

Naša vízia je vytvorenie príjemnejšieho i čistejšieho životného prostredia pre každého. Budzme tím a poďme spolu odbremeniť prírodu.

V našej spoločnosti je zakotvená tvrdá práca, poctivosť a dobre odvedené práce. Naša história rozpráva nielen veľa o našej minulosti, ale aj o našej súčasnej práci. Záznam o úspechu, vytrvalosti a snahe stať sa najlepším je našou reputáciu dnes..

SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV 90%
ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV 95%
DEMOLÁCIE A BÚRANIE 85%
SPRACOVANIE VOZIDIEL 87%
SEPARÁCIA A CHEMICKÁ ANALÝZA KOVOVÝCH ODPADOV 95%
VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA 81%
SPRACOVANIE KÁBLOV 86%
ELEKTROODPADY 85%