DEMOLÁCIE A BÚRANIE

Spoločnosť HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. v rámci svojho portfólia poskytuje i demolácie a búranie vrátane odvozu a likvidácie všetkých odpadov, ktoré pri týchto činnostiach vznikajú. Zároveň zabezpečujeme paličské práce, rezanie, strihanie kovových konštrukcií, a zariadení vrátane výškových prác s poskytnutím odborne vyškolených pracovných síl. Na všetky činnosti spojené s búraním a demoláciou používame moderné technológie, ktoré pri maximálnom výkone zabezpečia čo najrýchlejšie a odborné vykonanie požadovaných prác.

Spoločnosť

Hotis Recycling

My stále zostávame verní základným princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená: poskytovať špičkové služby našim klientom, bezpečnosť na prvom mieste, vytvárať príležitostí pre našich ľudí, poskytovať výnimočnú prácu, podporovať inovácie, konať čestne a chrániť naše životné prostredie.

Naša vízia je vytvorenie príjemnejšieho i čistejšieho životného prostredia pre každého. Budzme tím a poďme spolu odbremeniť prírodu.

V našej spoločnosti je zakotvená tvrdá práca, poctivosť a dobre odvedené práce. Naša história rozpráva nielen veľa o našej minulosti, ale aj o našej súčasnej práci. Záznam o úspechu, vytrvalosti a snahe stať sa najlepším je našou reputáciu dnes..

SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV 90%
ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV 95%
DEMOLÁCIE A BÚRANIE 85%
SPRACOVANIE VOZIDIEL 87%
SEPARÁCIA A CHEMICKÁ ANALÝZA KOVOVÝCH ODPADOV 95%
VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA 81%
SPRACOVANIE KÁBLOV 86%
ELEKTROODPADY 85%