SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV

Našou prioritou je poskytnúť komplexné 24-hodinové služby a servis naším partnerom, ako sú pôvodcovia odpadov, držitelia odpadov ako i výrobné spoločnosti alebo prevádzky na zber odpadu.

Poskytujeme prenájom kontajnerov  s ich dovozom, nakládkou,  odvozom, odbornou manipuláciou, zhodnocovaním odpadov ako i odborné poradenstvo v rámci nakladania s jednotlivými druhmi kovových i nekovových odpadov tak fyzickým, ako i právnickým osobám. Naši zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že odpad, ktorý vznikol pri čistení alebo likvidácii objektov, hál ale i rodinných domov a záhrad, bude ekologicky a odborne zlikvidovaný.  Všetky poskytované služby sa snažíme maximálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Spoločnosť

Hotis Recycling

My stále zostávame verní základným princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená: poskytovať špičkové služby a servis našim klientom, bezpečnosť na prvom mieste, vytvárať príležitostí pre našich ľudí, poskytovať výnimočnú prácu, podporovať inovácie, konať čestne a chrániť naše životné prostredie.

Naša vízia je vytvorenie príjemnejšieho i čistejšieho životného prostredia pre každého. Budzme tím a poďme spolu odbremeniť prírodu.

V našej spoločnosti je zakotvená tvrdá práca, poctivosť a dobre odvedené práce. Naša história rozpráva nielen veľa o našej minulosti, ale aj o našej súčasnej práci. Záznam o úspechu, vytrvalosti a snahe stať sa najlepším je našou reputáciu dnes.

SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV 90%
ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV 95%
DEMOLÁCIE A BÚRANIE 85%
SPRACOVANIE VOZIDIEL 87%
SEPARÁCIA A CHEMICKÁ ANALÝZA KOVOVÝCH ODPADOV 95%
VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA 81%
SPRACOVANIE KÁBLOV 86%
ELEKTROODPADY 85%