ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV

Základnou činnosťou spoločnosti HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. je zber, triedenie a spracovanie kovových odpadov od fyzických osôb i právnických osôb.

Dlhoročné skúsenosti a technologické vybavenie v rámci triedenia a zhodnocovania kovov, radí našu spoločnosť  medzi významných spracovateľov a zhodnocovateľov na Európskom trhu s kovovým odpadom a robí z nej strategického partnera mnohých popredných spoločností produkujúcich pri svojej činnosti kovový odpad. Flexibilitou a odbornosťou našich služieb poskytovaných v rámci nakladania s kovovým odpadom spoločnosť dosiahla výrazný trhový podiel a stabilné postavenie na tuzemskom trhu. Upravený kovový odpad sa ďalej využíva ako vstupná surovina v hutiach, čím sa podstatne znižuje spotreba primárnych vstupných surovín a šetrí životné prostredie.

V súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva SR disponujeme všetkými potrebnými oprávneniami a povoleniami na nakladanie s kovovým odpadom.

Adresa
Myslenická 1
902 01 Pezinok
Slovenská Republika
Kontakt
vedúca prevádzky:
Adriana Zubáková
adrianazubakova@hotis.sk
+421 948 686 585
Pracovná doba
Naša zákaznícka podpora Vám je stále k dispozícii.

Pondelok-Piatok:
8.00-17.00h

Sobota: 8.00-12.00h
Nedeľa: Zatvorené

Adresa
Závodná 11340
Podunajské Biskupice
821 06 Bratislava
Slovenská republika
Kontakt
vedúci prevádzky:
Richard Radványi
biskupice@hotis.sk
+421 948 230 111
Pracovná doba
Naša zákaznícka podpora Vám je stále k dispozícii.

Pondelok-Piatok:
8.00-20.00h

Sobota: 8.00-20.00h

Nedeľa: 8.00-20.00h

Spoločnosť

Hotis Recycling

My stále zostávame verní základným princípom, na ktorých bola naša spoločnosť založená: poskytovať špičkové služby našim klientom, bezpečnosť na prvom mieste, vytvárať príležitostí pre našich ľudí, poskytovať výnimočnú prácu, podporovať inovácie, konať čestne a chrániť naše životné prostredie.

Naša vízia je vytvorenie príjemnejšieho i čistejšieho životného prostredia pre každého. Budzme tím a poďme spolu odbremeniť prírodu.

V našej spoločnosti je zakotvená tvrdá práca, poctivosť a dobre odvedené práce. Naša história rozpráva nielen veľa o našej minulosti, ale aj o našej súčasnej práci. Záznam o úspechu, vytrvalosti a snahe stať sa najlepším je našou reputáciu dnes..

SLUŽBY A SERVIS PRE NAŠICH PARTNEROV 90%
ZBER, TRIEDENIE A SPRACOVANIE KOVOVÝCH ODPADOV 95%
DEMOLÁCIE A BÚRANIE 85%
SPRACOVANIE VOZIDIEL 87%
SEPARÁCIA A CHEMICKÁ ANALÝZA KOVOVÝCH ODPADOV 95%
VNÚTROŠTÁTNA A MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA 81%
SPRACOVANIE KÁBLOV 86%
ELEKTROODPADY 85%